Ζυγοσταθμίσεις

Η εταιρεία μας διαθέτει δυο μηχανές δυναμικής ζυγοστάθμισης με ικανότητα να ζυγοσταθμίσουν εξαρτήματα βάρους έως 5 τόνων. Ενδεικτικά, ζυγοσταθμίζουμε στροφεία turbocharger, φτερωτές, αναδευτήρες, τύμπανα, γρανάζια, ρότορες κ.α.

Οι χειριστές μας διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία και γνώση πάνω στις ζυγοσταθμίσεις εξασφαλίζοντας σας ένα άριστο αποτέλεσμα.