Έμβολα – Διωστήρες

Εξαγωγή πίρων.

Αποσύνδεση διωστήρων από τα έμβολα.

Καθαρισμός.

Επιθεώρηση.

Λήψη και καταγραφή μετρήσεων

Τόρνευση αυλάκων εμβόλου.

Αναγόμωση κεφαλών.

Επαναφορά διωστήρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών.

Αντικατάσταση δακτυλίου τριβής διωστήρα (μπούσας).

Άρμοση.