Ωστικές Προπέλες

Επισκευή πάσης φύσεως ωστικών προπελών. Εξάρμοση των πτερυγίων ή αποσύνδεση όλου του μηχανισμού από το μοτέρ και μεταφορά στο εργοστάσιο προς επιθεώρηση και επισκευή.