Ευθυγραμμίσεις με Laser

Η Εταιρεία μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα μηχανήματα Laser για ευθυγραμμίσεις. Έχουμε τη δυνατότητα ελέγχου ευθύτητας μεταξύ συνδεδεμένων μηχανημάτων όπως:

Κύριες μηχανές – Μειωτήρες

Ηλεκτρομηχανές – Γεννήτριες

Αντλίες – Κινητήρες

κ.α.