Χοάνες

Επισκευή χοανών τελικών αξόνων.

Καθαρισμός και επιθεώρηση χοανών.

Λήψη και καταγραφή μετρήσεων.

Λιώσιμο και απομάκρυνση παλαιού μετάλλου, κασσιτέρωση, αναμετάλλωση με λευκό μέταλλο και κατεργασία εις επιθυμητές διαστάσεις.

Κατασκευή χυτοσιδηρής χοάνης και επιμετάλλωση με λευκό μέταλλο.

Έλεγχος εφαρμογής μετάλλου.

Σε περίπτωση που στις χοάνες υπάρχει «αγιόξυλο» μπορούμε να το αντικαταστήσουμε στις και να το κατεργαστούμε στις απαιτημένες διαστάσεις.