Άξονες

Κατεργασίες

Επισκευή αξόνων διαφόρων τύπων όπως Τελικοί και ενδιάμεσοι άξονες, άξονες πηδαλίου κ.α.

Η εταιρεία μας διαθέτει τόρνο για άξονες μήκους 23.000mm

Επίσης τόρνο για διαμέτρους αξόνων έως 3.200mm

Τοποθέτηση στον τόρνο, λήψη και καταγραφή μετρήσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές  των κλάσεων.

Τόρνευση άξονος σε οποιοδήποτε σημείο παραστεί ανάγκη.

Fitting

Έχουμε τη δυνατότητα fitting αξόνων μετά των προπελών στις εγκαταστάσεις μας.

Η διαδικασία εκτελείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κλάσεων.

Αναγομώσεις

Αναγομώσεις αξόνων με ειδικά ηλεκτρόδια εις θέσεις φθοράς.

Κατεργασία των αξόνων εις θέσεις αναγόμωσης στις τελικές διαστάσεις. 

Αναγόμωση οπών φλάντζας και κατεργασία εις επιθυμητές διαστάσεις. Πέρασμα ράϊμπλας.

Αντικατάσταση τριβέων

Εξαγωγή φθαρμένων τριβέων εκ των αξόνων.

Κατασκευή ορειχάλκινων τριβέων από υλικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κλάσεων.

Εφαρμογή εν θερμώ επί των αξόνων και κατεργασία εις επιθυμητές διαστάσεις.

Πλαστικοποίηση στο υπόλοιπο τμήμα του άξονος.