Αναμεταλλώσεις Χοανών

Επιμετάλλωση χοανών τελικού άξονος με εξαγωγή της χοάνης εκ του stern tube μεταφορά στο εργοστάσιο μας απομάκρυνση του παλαιού μετάλλου, κασσιτέρωση, αναμετάλλωση με λευκό μέταλλο και κατεργασία εις επιθυμητές διαστάσεις.