Έδρανα

Επισκευή  εδράνων (κουζινέτων) διαφόρων τύπων

Αναμετάλλωση κουζινέτων με λευκό μέταλλο και κατεργασία εις επιθυμητές διαστάσεις.

Λήψη μετρήσεων και έλεγχος εφαρμογής του λευκού μετάλλου.