Στεγανά

 

Επισκευή στεγνωτικών διατάξεων τελικών αξόνων όπως Simplex, Cedervall  κ.α.

Εξάρμοση, καθαρισμός και επιθεώρηση.

Λήψη μετρήσεων.

Αντικατάσταση ελαστικών στεγανότητας.

Lapping στα Liners

Κατασκευή inox liner.

Ρεκτιφιέ πλάκας

Άρμοση.