Στεγανά

Επισκευή στεγνωτικών διατάξεων τελικών αξόνων όπως Simplex, Cedervall  και άλλων. Εξάρμοση, μεταφορά στο εργοστάσιο μας, επισκευή και επανάρμοση σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

Η εταιρία μας δύναται να κατασκευάσει ανοξείδωτα Liner για Simlpex.