Συμπιεστές

Εξαγωγή συμπιεστών.

Μεταφορά στο εργοστάσιο προς επιθεώρηση – επισκευή

Επανάρμοση μετά το πέρας της επισκευής.