Επιστόμια

Επισκευή επιστομίων θαλάσσης  όλων των τύπων  όπως sea valves, gate valves, globe valves, butterfly  valves και άλλων. Αν απαιτηθεί κατασκευή κάποιου ανταλλακτικού όπως βάκτρου ή έδρας η εταιρία μας δύναται να το κατασκευάσει.